Vilkår for konsulenttjenester

Gjelder fra 1.08.2021

EquiConnector AS utfører konsulenttjenester innen markedsføring, forretningsutvikling og administrasjon for virksomheter i hestebransjen (oppdragsgiver).

Fakturering

Minste bestilling er 5 timer. De 5 første timene faktureres ved bestilling, deretter faktureres påløpte timer månedlig den 15. i hver mnd. Vi oppdaterer timer fortløpende i dokument delt med oppdragsgiver, slik at oppdragsgiver til en hver tid kan holde seg oppdatert på timebruk og utførte oppgaver.

Timeprisen er 900 kr eks MVA.  Brukere av EquiBooker får 30 % rabatt på timene.

Dersom timene benyttes til skriving av søknader om prosjektmidler tilkommer et suksessgebyr på 5 % av innvilget beløp, dersom søknaden innvilges. EquiConnector sørger for å legge inn dette i den aktuelle søknaden slik at beløpet dekkes av midlene det søkes på. Gebyret faktureres ved innvilgelse med mindre annet er avtalt. Dette gjelder også dersom søknad med gjenbrukt tekst fra tidligere søknader skrevet av EquiConnectors konsulenter gjenbrukes.

Dersom faktura ikke er betalt til forfall vil arbeid med konsulentoppdrag settes på pause til det utestående er betalt.

Gjennomføring

Våre konsulenter forplikter seg til å følge de samme regler om taushetsplikt som gjelder for oppdragsgivers ansatte. Våre konsulenter rådfører etter beste evne, og det er opp til oppdragsgiver å velge å følge råd som blir gitt.

Oppdragsgiver er ansvarlig for å sikre at informasjon i søknader og annen dokumentasjon er korrekt, og at det ikke er forhold som strider mot god forretningsskikk. Våre konsulenter vil alltid sende aktuelle dokumenter til godkjenning fra oppdragsgiver.