Nordmarka Rideskole

Nordmarka Rideskole er en liten rideskole i hjertet av Nordmarka, med et lite og personlig miljø. Vi tilbyr rideskole for alt fra nybegynnere til erfarne nivåer både for barn og voksne. I tillegg har vi knøttekurs, ridetilbud på dagtid, rideleir og en masse andre aktiviteter for barn, unge og voksne i Oslo. Vår filosofi er å la ryttersport være tilgjengelig for alle, uavhengig av økonomisk, sosial eller kulturell bakgrunn og fysiske eller psykiske utfordringer.

En ridetime varer i 60 minutter. Det er beregnet 45 min ridning på hvert kurs, men avhenger av hvor mye tid man trenger til klargjøring og påstigning.  Ettersom vi har flest ponnier og mellomstore hester, så har vi en øvre vektgrense på 90 kg. Det er ikke ridekurs i skoleferier og på røde dager. Les mer om våre stallregler og gjeldende smittevernsregler.  

Ved booking aksepterer du våre brukervilkår. 

All aktivitet med hest skjer på eget ansvar. Vi anbefaler at du tegner ulykkesforsikring og reiseforsikring. Ved booking på vegne av personer under 18 år må dette foretas av foresatte. Påmelding er bindende med mindre annet er oppgitt. Hjelm er påbudt ved all ridning. 

Les mer om særlige vilkår for dette ridesenteret her.

Nybegynner

Tema for kurset
Grunnleggende ferdigheter og kunnskap om hesten

Krav til forkunnskaper
Ridekurset passer for dem som har ridd lite, eller ikke i det hele tatt. 

På barnepartiene skal alle stille med egen leier de første gangene. Grunnen til det er at barnet skal følge seg trygg og ha en positiv opplevelse de første gangene.

Læringsmål 

Å mestre skritt og trav med vekt på at eleven skal ha kontroll på hest og tempo. Vite hvordan man pusser og saler på en hest. Kunne leie hesten ut og inn av boksen selv og stige opp på hesten (rideknapp 1 og 2).

Øvelser

 • Lettridning i trav
 • Mestre to gangarter (skritt og trav)
 • Kunne ridebanens veier, diagonal, rett linje, volter osv.
 • Sitte på riktig diagonal i trav lettridning
 • Teoritimer med hovedfokus på stell og håndtering av hesten, samt å bli trygg i stallen

Lett øvet

Tema for kurset
Videreutvikling

Krav til forkunnskaper
Ridekurset passer for dem som kan ri hesten i skritt og trav.

Læringsmål

Utvikle dine ridekunnskaper med vekt på nøyaktighet, tempovekslinger, og fokus på å holde hesten i gang på egenhånd. Du skal også kunne sitte på hesten i galopp. Lære det grunnleggende om fôring av hest. På slutten av dette kurset skal du kunne ta Rideknapp 3.

Øvelser

·       Ridebanens rideveier
·       Mer selvstendig ridning
·       Galoppere alene
·       Øke og minske tempo i samme gangart
·       Forskjellen på riktig og feil galopp
·       Teoritimer med hovedfokus på fôring av hest og sykdommer som er relatert til hest

Øvet

Krav til forkunnskaper
Kurset passer for dem som mestrer hestens gangarter og som ønsker å holde ridningen ved like. 

Tema for kurset
Forståelse. Her vil rytteren lære ridningens hvordan, hva og hvorfor.

Læringsmål

Legger vekt på at hest og rytter kommer i balanse, og riktig ridning i forhold til hvordan hesten best kan jobbe. Mer krevende bane med fokus på nøyaktighet, flyt og balanse. På slutten av dette kurset skal du kunne ta Rideknapp 4

Øvelser

·       Vite forskjell på riktig galopp og kontragalopp
·       Stilling og bøying av hest
·       Ri overganger og øvelser med vekt på aktivitet i hesten
·       Sjenkelvikning i trav
·       Prøve på versade, fordelsvendinger og sjenkelvikninger
·       Ri med vekt på alle hjelperne
·       Kunne hoppe kombinasjoner
·       Galoppere på flere forskjellige hester
·       Hoppe 60 cm med oxer og bane
·       Teoritimer med fokus på puss og vedlikehold av hestens utstyr samt sikkerhet i omgang med hest

Erfaren

Krav til forkunnskaper
Ridekurs for dem som ønsker å spisse sin kompetanse innenfor dressur og/eller sprang, og som ønsker å lære mer kompliserte øvelser. På dette kurset skal rytteren kunne kontrollere hesten i alle gangarter og har god forståelse for hvordan rytterens hjelpere innvirker på hesten.

Tema for kurset
Kompetanse

Læringsmål

Legger vekt på korrekt og balansert ridning, og mer krevende øvelser i både sprang og dressur. Du skal være klar for å utfordre både seg selv og hesten, og gjennom dette kurset kunne trene opp din egen hest. Gjøre rede for hestens anatomi og vite hvorfor og hvordan man visiterer en hest, samt trafikkregler for hest. På slutten av dette kurset skal du kunne ta Rideknapp 5.

Øvelser

 • Sjenkelvikninger i trav og galopp
 • Tydelige tempovekslinger, økninger med fokus på forlenging av stegene
 • Mestre fordelsvendinger og bakdelsvendinger
 • Kunne hoppe diverse kombinasjoner, relaterte avstander og vanskelige rideveier
 • Begi seg ut på travers og versader
 • Teoritimer med hovedfokus på mønstring og visitering av hest i tillegg til trafikkregler for hest